BẾP TỪ NẤU 4 HỌNG (3.5kw*4)

Giá sản phẩm: 24,300,000 Giá sản phẩm: Liên hệ
-9%

Chi tiết

BẾP TỪ XÀO ĐÔI CHẢO LIỀN - D800

Giá sản phẩm: 24,300,000 Giá sản phẩm: Liên hệ
-10%

Chi tiết

BẾP TỪ HẦM ĐÔI (12/15KW*2)

Giá sản phẩm: 24,300,000 Giá sản phẩm: Liên hệ
-11%

Chi tiết

BẾP TỪ NẤU 2 HỌNG (3.5kw*2)

Giá sản phẩm: 24,300,000 Giá sản phẩm: Liên hệ
-11%

Chi tiết

BẾP TỪ HẦM ĐÔI (8/10KW*2)

Giá sản phẩm: 24,300,000 Giá sản phẩm: Liên hệ
-9%

Chi tiết

BẾP XÀO ĐƠN CHẢO RỜI - D400 (12/15KW)

Giá sản phẩm: 24,300,000 Giá sản phẩm: Liên hệ
-8%

Chi tiết

BẾP TỪ HẦM ĐƠN (12/15KW)

Giá sản phẩm: 24,300,000 Giá sản phẩm: Liên hệ
-11%

Chi tiết

BẾP XÀO ĐƠN CHẢO LIỀN - D800 (20KW)

Giá sản phẩm: 24,300,000 Giá sản phẩm: Liên hệ
-12%

Chi tiết

TỦ SẤY 2 CÁNH KÍNH, 1 LỚP 1200L

Giá sản phẩm: 24,300,000 Giá sản phẩm: Liên hệ
-12%

Chi tiết

TỦ SẤY ĐỐI LƯU 3 LỚP, 3 CÁNH 1800L-6000W, INOX 304

Giá sản phẩm: 24,300,000 Giá sản phẩm: Liên hệ
-8%

Chi tiết

TỦ SẤY ĐỐI LƯU 3 LỚP, 1 CÁNH KÍNH INOX 304

Giá sản phẩm: 24,300,000 Giá sản phẩm: Liên hệ
-9%

Chi tiết

TỦ SẤY ĐỐI LƯU 3 LỚP, 1 CÁNH KÍNH INOX 201

Giá sản phẩm: 24,300,000 Giá sản phẩm: Liên hệ
-9%

Chi tiết

TỦ SẤY ĐỐI LƯU 3 LỚP, 2 CÁNH KÍNH 1200L - 3000W, INOX 201

Giá sản phẩm: 24,300,000 Giá sản phẩm: Liên hệ
-13%

Chi tiết

TỦ SẤY DỐI LƯU 2 CÁNH KÍNH, 1 LỚP (KIỂU MỚI)

Giá sản phẩm: 24,300,000 Giá sản phẩm: Liên hệ
-11%

Chi tiết

TỦ SẤY ĐỐI LƯU 3 LỚP, 2 CÁNH INOX 1200L - 3000W, INOX 201

Giá sản phẩm: 24,300,000 Giá sản phẩm: Liên hệ
-8%

Chi tiết

TỦ SẤY ĐỐI LƯU 3 LỚP, 2 CÁNH INOX 1200L - 3000W, INOX 304

Giá sản phẩm: 24,300,000 Giá sản phẩm: Liên hệ
-6%

Chi tiết

BẾP ÂU 4 HỌNG

Giá sản phẩm: 24,300,000 Giá sản phẩm: Liên hệ

Chi tiết

BẾP ÂU 6 HỌNG ĐỐT

Giá sản phẩm: 24,300,000 Giá sản phẩm: Liên hệ

Chi tiết

BẾP Á 2 HỌNG

Giá sản phẩm: 24,300,000 Giá sản phẩm: Liên hệ

Chi tiết

BẾP HẦM ĐÔI

Giá sản phẩm: 24,300,000 Giá sản phẩm: Liên hệ

Chi tiết

BẾP HẦM ĐƠN

Giá sản phẩm: 24,300,000 Giá sản phẩm: Liên hệ

Chi tiết

BẾP Á 1 HỌNG

Giá sản phẩm: 24,300,000 Giá sản phẩm: Liên hệ

Chi tiết

BẾP Á 3 HỌNG

Giá sản phẩm: 24,300,000 Giá sản phẩm: Liên hệ

Chi tiết

GIÁ ĐỂ DAO THỚT SỐNG

Giá sản phẩm: 24,300,000 Giá sản phẩm: Liên hệ

Chi tiết

CHẬU RỬA 3 HỐ

Giá sản phẩm: 24,300,000 Giá sản phẩm: Liên hệ

Chi tiết

BÀN INOX CÓ 1 GIÁ NAN DƯỚI

Giá sản phẩm: 24,300,000 Giá sản phẩm: Liên hệ

Chi tiết

BÀN INOX CÓ 1 GIÁ PHẲNG BÊN DƯỚI

Giá sản phẩm: 24,300,000 Giá sản phẩm: Liên hệ

Chi tiết

GIÁ PHẲNG INOX 4 TẦNG ĐỘT LỖ

Giá sản phẩm: 24,300,000 Giá sản phẩm: Liên hệ

Chi tiết

GIÁ PHẲNG 2 TẦNG TREO TƯỜNG

Giá sản phẩm: 24,300,000 Giá sản phẩm: Liên hệ

Chi tiết

XE ĐẨY 15 KHAY

Giá sản phẩm: 24,300,000 Giá sản phẩm: Liên hệ

Chi tiết

THÙNG ĐỰNG GẠO

Giá sản phẩm: 24,300,000 Giá sản phẩm: Liên hệ

Chi tiết

TỦ CƠM 10 KHAY GAS

Giá sản phẩm: 24,300,000 Giá sản phẩm: Liên hệ

Chi tiết

TỦ CƠM 8 KHAY GAS

Giá sản phẩm: 24,300,000 Giá sản phẩm: Liên hệ

Chi tiết

TỦ CƠM 12 KHAY GAS

Giá sản phẩm: 24,300,000 Giá sản phẩm: Liên hệ

Chi tiết

TỦ CƠM ĐIỆN TỪ 50KG

Giá sản phẩm: 24,300,000 Giá sản phẩm: Liên hệ

Chi tiết

TỦ CƠM ĐIỆN TỪ 90 KG

Giá sản phẩm: 24,300,000 Giá sản phẩm: Liên hệ

Chi tiết

TỦ CƠM 10 KHAY ĐIỆN

Giá sản phẩm: 24,300,000 Giá sản phẩm: Liên hệ

Chi tiết

TỦ CƠM 8 KHAY ĐIỆN

Giá sản phẩm: 24,300,000 Giá sản phẩm: Liên hệ

Chi tiết

TỦ CƠM 24 KHAY ĐIỆN

Giá sản phẩm: 24,300,000 Giá sản phẩm: Liên hệ

Chi tiết